Wie is Peter Verboom

 

Opleiding

Na een opleiding maatschappelijk werk en een universitaire studie sociale pedagogiek, heb ik mij gespecialiseerd in de relatie- en gezinstherapie en geregistreerd als gz-psycholoog.

Ik heb in 2008 in Ottawa / Canada een training Emotionally Focused (Couple) Therapy (EFT) gevolgd bij professor Sue Johnson. Ik kwam hier tot de ontdekking, dat wij tegelijkertijd complexe èn voorspelbare wezens zijn. De training in Ottawa en latere vervolgtrainingen en supervisie in Nederland hebben mij vooral geleerd dat 'verbinding' met andere mensen voor iedereen essentieel is. En waar die 'verbinding' dreigt te verdwijnen, zijn we uit pure paniek tot de meest onbegrijpelijke acties in staat.

Deze kennis of dit aanvoelen was altijd wel aanwezig, maar nu leerde ik het inzetten als een belangrijk ondersteunend 'therapeuticum'.

Om dit verder te ondersteunen ben ik bestuurslid en mede-oprichter van stichting EFT-Nederland.

Zie ook mijn web-pagina bij EFT-NL

 

Ervaring

Na een aantal jaren ervaring in de kinderbescherming en de jeugdzorg, waarvan de laatste jaren in verschillende management en beleidsfuncties, heb ik mijn ervaring verder uitgewerkt in de Geestelijke Gezondheidszorg bij verschillende instellingen als gz-psycholoog en relatie- en gezinstherapeut.. Ik heb het belang van multi-disciplinair werken leren inzien, maar vooral ook de gelaagdheid en complexiteit van de emoties en het gedrag van ons als kwetsbare mensen leren begrijpen.

De werkzaamheden in de eigen praktijk worden gecombineerd met een 50% aanstelling als behandelaar bij het Helen Dowling Instituut in Bilthoven. Dit is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg , die voorziet in psychologische zorg voor cliënten waarbij sprake is van de diagnose kanker. 

 

Achtergrond

Ik ben gehuwd en vader van 5 kinderen, die allemaal de deur uit zijn.

Mijn levensbeschouwing is christelijk en mijn geloof helpt mij om met een optimistische blik naar schijnbaar onoplosbare en complexe 'relatie-knopen' te kijken. Veranderen is mogelijk, ook al zien we dat soms zelf niet.

 

Registraties

  • Gz-psycholoog / BIG registratie nummer: 29049298725
  • AGBcode: 94003916
  • AGBcode praktijk: 94003396
  • Lid NVRG / supervisor (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)
  • Lid CVPPP (Christelijke Vereniging van Psychiaters Psychologen Pedagogen)
  • Lid ELIAGG, coöperatieve vereniging van christen hulpverleners
  • Internationaal gecertificeerd EFT-therapeut (stichting EFT Nederland / ICEEFT)