Kosten


Relatietherapie


De kosten voor een zitting relatietherapie bedragen sinds 1 januari 2024 150 euro (60 tot 75 minuten). Voor de therapeut komt hier per zitting nog een kwartier administratie tijd bij.


BTW is niet van toepassing.Houd me Vast groepsprogramma


Het Houd me Vast groepsprogramma kost 675 euro per echtpaar. Dit betreft 8 bijeenkomsten van 2 uur. Dit bedrag wordt vooraf gefactureerd.Supervisie


Individueel:

De kosten bedragen € 125,- per 45 minuten contacttijd. Voor de supervisor is voorzien in 15 minuten indirecte tijd. Een supervisie traject voor de NVRG betreft dan 25 zittingen. Indien gekozen wordt voor een traject van 18 zittingen kan volstaan worden met 60 minuten contacttijd. Voor een zitting van 60 minuten wordt € 145 euro in rekening gebracht.


Twee personen:
€ 125,- per persoon per sessie van 90 minuten
€ 145,- per persoon per sessie van 120 minuten


Drie personen:
€ 80,- per persoon per sessie van 90 minuten
€ 105,- per persoon per sessie van 120 minutenZiektekostenverzekering


Sinds 1 januari 2013 vallen een aantal eerstelijnspsychologische verrichtingen niet meer onder de vergoeding door de zorgverzekeraar. Naast de aanpassingsstoornis en de werkgerelateerde problemen zijn ook de relatieproblemen uit het verzekerde pakket verdwenen. De zorgverzekeraar gaat er van uit dat een relatieprobleem geen ziekte is en gaat hierbij voorbij aan de evidentie dat ernstige relatieproblemen zeker wel kunnen leiden tot ziekte en een verhoogde zorgconsumptie op tal van verwante terreinen.
Contractering bij de verschillende ziektekostenverzekeringen is om die reden dus niet aangevraagd.


Wanneer er sprake is van een benoemde DSM-V stoornis, kan gekozen worden voor een Basis GGZ behandeling, waarbij de individuele (systemische) behandeling rechtstreeks aan de cliënt wordt gefactureerd. De factuur kan dienen voor declaratie bij de zorgverzekeraar, waarbij er verschil bestaat tussen de natura- en de restitutie polis. Uw verzekeraar kan u daar meer over vertellen. Nadat de zorgverzekeraar de declaratie heeft uitbetaald, wordt het factuurbedrag door de cliënt aan de zorgaanbieder uitbetaald.Facturering


Facturering vindt één maal per maand plaats. de facturatie is uitbesteed en geheel overgenomen door Infomedics. Voor meer informatie zie: www.infomedics.nl


Dit geldt niet voor facturatie bij een GGZ traject. Deze kosten worden maandelijks per verrichting aan de cliënt in rekening gebracht. Waarna de cliënt deze factuur kan indienen bij de zorgverzekering. In het geval van een natura polis, zal de zorgverzekering boven op de wettelijke eigen bijdrage en mogelijk eigen risico een bedrag in mindering brengen. Bij een restitutie polis wordt na aftrek van wettelijke eigen bijdrage en mogelijk eigen risico het geheel van het resterende factuurbedrag vergoeden.Annulering


Afzeggen van afspraken bij voorkeur ruim van te voren. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd en afspraken die zonder bericht van verhindering niet nagekomen worden, worden volledig in rekening gebracht.